Преводи от френски език, от български на френски език, от английски на френски език. Работа чрез директни поръчки. Преводи на документация – търговска, техническа, административна и други, на рекламни материали (каталози, менюта и др.), на уеб сайтове, водене на кореспонденция. Уроци по френски език за ученици – начинаещи и гимназисти. Уроци по български език за чужденци - франкофони. Превод на художествена литература. Редактиране на текстове.